Zapraszamy do naszej Kancelarii

ADWOKACI Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk Spółka Partnerska to dynamiczny i doświadczony zespół, składający się z adwokatów i młodych adeptów adwokatury. Spółkę tworzy pięciu partnerów wraz z adwokatami współpracującymi oraz aplikantami adwokackimi.

W ramach Kancelarii współpracujemy na stałe z adwokatem prawa niemieckiego, mającym uprawnienia do występowania przed sądami i wszelkimI organami państwowymi na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Bieżącą, jak również doraźną obsługę osób fizycznych i prawnych prowadzimy w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Istotą naszego działania jest pomoc osobom fizycznym w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego, w tym reprezentacja Klienta indywidualnego przed sądami wszystkich instancji i właściwymi organami RP.

W naszym zespole jest adwokat, z uprawnieniami mediatora, przez co podejmujemy się profesjonalnej mediacji na etapie przedsądowym i sądowym.

Zapewniamy ponadto kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnie od formy jej prowadzenia. W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zapewniamy wielopłaszczyznowe spojrzenie na powierzone nam sprawy, uwzględniając różne specjalizacje oraz doświadczenie zawodowe każdego z partnerów Spółki.

Obsługa prawna Klientów biznesowych dotyczy także reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

Obok stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, Spółka udziela jednorazowych konsultacji firmom, które z uwagi na wagę sprawy chcą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej.

Kancelaria prowadzi także stałą obsługę podmiotów samorządowych.

W zakresie stałej współpracy, Spółka świadczy usługi w formach i na zasadach dostosowanych do charakterystyki Klienta oraz jego indywidualnych potrzeb czy preferencji, szczegółowo określanych w zawartych umowach stałej obsługi prawnej. Proponujemy przy tym ryczałtową lub godzinową formę dla rozliczenia wynagradzania pracy adwokatów.

W kontaktach z Klientem Spółka zapewnia pełną dyspozycyjność personelu i stałą dostępność do świadczonych usług, w tym, poprzez obecność adwokata w siedzibie obsługiwanego podmiotu czy komunikację zdalną.

Wszyscy nasi Kontrahenci są świadomi twardych reguł biznesowych, dyktowanych przez rynek i gospodarkę. Stoją przed wyzwaniem zwiększenia konkurencyjności, a rzetelna i profesjonalna obsługa prawna jest jednym z instrumentów, który należy brać w tym przedmiocie pod uwagę. Znajomość litery prawa, wiedza o aktualnych zmianach, pozwalają na osiągniecie sukcesu i wprowadzenie działalności na wyższy etap sprawnego funkcjonowania w świecie biznesu.

Będziemy dumni z możliwości powitania Państwa w gronie podmiotów z nami współpracujących.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.