Miłosz Zarębski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracę magisterską - z zakresu prawa handlowego - pisał pod kierunkiem  prof. dr. hab. Antoniego Witosza.

W latach 2008 – 2011 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W okresie aplikacji podczas pracy w kancelarii adwokackiej w Katowicach zdobył potrzebne doświadczenie do obrony interesów  stron  zarówno w postępowaniach cywilnych jak i karnych . W tym okresie rozpoczął także współpracę z Adwokaci Zarębski Zapotoczny Boruszek w Opolu.

Po odbyciu aplikacji adwokackiej, złożeniu egzaminu adwokackiego i wpisu na listę adwokatów izby katowickiej stale praktykuje w Katowicach. Działa zawodowo przede wszystkim na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Jest współpomysłodawcą  i współzałożycielem katowickiej filii kancelarii Adwokaci Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk Spółka Partnerska.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz w prawie medycznym. Reprezentuje interesy podmiotów medycznych jak i pacjentów i ich bliskich w postępowaniach dotyczących błędów w sztuce medycznej, odszkodowań, zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Regularnie występuje w sprawach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Włada językiem angielskim.

Zespół katowickiego oddziału kancelarii wspólnie z zespołem centrali prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz placówek medycznych na terenie aglomeracji śląskiej. Zajmuje się także doradztwem prawnym skierowanym do osób fizycznych oraz reprezentowaniem ich interesów przed sądami i instytucjami państwowymi i samorządowymi.