Aplikanci

Aplikanci

Zespół aplikantów (na zdjęciu od lewej):

  • apl. adw. Judyta Pawlikowska - Dwojak
  • asystent Karina Zając
  • apl. adw. Marek Chudzicki
  • apl. adw. Hanna Bajorek
  • apl. adw. Filip Węgrzyn